วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


การวาดภาพระบายสีใช้สีพลาสติก ( สีทาบ้าน )ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีส่วนผสมที่สำคัญ คือ PVA ( Polyvinyl alcohol ) 
    สาร PVA มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ล้างหรือผสมน้ำได้ในขณะที่เปียก แต่เมื่อแห้งแล้วไม่สามารถซักล้างได้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการความถาวร
          เทคนิคการระบายสีพลาสติก
เทคนิคการระบายสีพลาสติก จะแบ่งสีออกเป็น 2 โทน โดยผสมสีลงบนจานสีเป็นชุด ๆ ดังนี้
    สีโทนเย็น มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่
- ชุดที่ 2 เขียวแก่ - เขียวอ่อน - เหลือง
- ชุดที่ 3 น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน
    สีโทนร้อน มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำตาล - แดง
- ชุดที่ 2 น้ำตาล - แดง - ส้ม
- ชุดที่ 3 แดง - ส้ม - เหลือง

เทคนิคการระบายสีน้ำพลาสติกที่สวยงาม คือ
1. ใช้สีเข้มไล่ขึ้นไปโดยใช้น้ำเป็นตัวให้สีแพร่กระจายออก

การพิมพ์ Silk  Screen

  Silk Screen   คือการพิมระบบ  stencil  ชนิดหนึ่งโดยใช้ผ้าไนลอน เป็นแม่พิมพ์เป็นฉากกั้น ให้สีพิมพ์ฝนลวดลายบนผ้าไนลอนไปปรากฏที่วัสดุ

 
 มีอุปกรณ์  ได้แก่
  1. ผ้าดิบฟอกขาว
2. สีพิมพ์ เป็นสีพิมพ์ผ้า หรือสีพลาสติก ( สีจม )3. เฟรมแม่พิมพ์ หรือบล็อกแม่พิมพ์ ปี 2556                                                                                    
4. ไม้ปาดสี


5. แท่นพิมพ์วิธีการทำเฟรมแม่พิมพ์
   ขั้นที่ 1
ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงเข้าด้วยกันในอัตราส่วน กาวอัด 5 ส่วน  น้ำยาไวแสง 1 ส่วน
คนให้เข้ากัน
   ขั้นที่ 2
นำกาวอัดที่ผสมกันแล้วเทลงบนบล็อกสกรีน
   ขั้นที่ 3
เอายางปาดฉาบกาวอัดดังกล่าวฉาบหน้าบล็อกทั้ง ๒ ด้าน
   ขั้นที่ 4
นำบล็อกที่ฉาบกาวอัดแล้วเป่าด้วยไดเป่าผมให้แห้ง  สนิททั้ง ๒ ด้านแล้วเก็บไว้ในที่มืด
เพราะบล็อกที่ฉาบกาวแห้งแล้วเปรียบเหมือนฟิลม์ไวแสงที่จะมีปฏิกิริยากับแสงได้ต้องระวัง.
   ขั้นที่ 5
นำแบบที่เขียนไว้แล้ว  ต้องเขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษไขแบบโปร่งแสง)
เอาบล็อกสกรีนมาฉาบด้วยกาวอัดแล้วมาถ่ายด้วยไฟนีออน  นำไปล้างน้ำ  จะได้บล็อกสกรีนที่พร้อมพิมพ์ได้ทันที


วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

     วัตถุประสงค์
1.เพื่อความเพลิดเพลิน ด้วยการถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึก
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อฝึกการคิดในทางสร้างสรรค์
4.เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ
5.เพื่อฝึกสมาธิ

     กระบวนการทำงาน
  ทักษะย่อย  คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดย
-เริ่มวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไร  จะวาดไว้ตรงไหนของแผ่นผ้าที่สกินเรียบร้อยแล้ว
-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

     ขั้นตอนจริง
1.วาดรูปลงบนผ้าที่สกินวันเดือนปี เรียบร้อยแล้ว ด้วยปากกาดำหรือวาดด้วยพู่กันโโยใช้สีดำวาดภาพเลยก็ได้
2.รอจนแห้ง
3.เริ่มใส่สีสันตามโทนสีหรือแล้วแต่เราก็ได้ตามรูปภาพที่วาดไว้ให้เรียบร้อย รอจนแห้ง
4. อาจมีการเน้นภาพด้วยสีดำอีกครั้ง  เน้นเพื่อให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเด่นชัดขึ้นมา เป็นอันเสร็จ

     การประเมินผลงานด้วยตนเอง
ภาพที่ได้ลงมือทำดูแล้วสวยงามตามที่ตนได้วางแผนไว้และเกิดความพึงพอใจ  ภาพดูสวยงาม  สีสันดูกลมกลืนไม่เป็นชั้นๆ

ไม่เลอะเทอะ
     การนำไปประยุกต์ใช้
1.สามารถนำไปใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพได้
2.สามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้
3.สามารถนำเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการวาดรูป ถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็ไม่ต้องใช้ดินสอร่างใช้ปากกาดำหรือพู่กันวาดจริงได้เลย
4.สามารถนำเรื่องการระบายสีไปสอนเด็กๆได้ ให้เด็กลองทำดูเป็นผลงานของตนเองแล้วเด็กจะเกิดความภูมิใจ
5.ฝึกให้เราสังเกตการ ระบายสีเป็นโทนร้อน  โทนเย็นเพื่อให้ผลงานที่ดูสวยงาม
6.สามารถเอาผลงานไปประกอบอาชีพเป็นงานอดิเรกได้

ผลงานปฏิทิน